Bliv elev

Om skolen

Scroll ned pil

Om skolen

Faarevejle Efterskole, har i over hundrede år vokset sig stærk i Lammefjordens sandede jord. Det er bl.a. lykkedes, fordi skolen gennem årene har evnet at forny sig i takt med samfundets udvikling – i overensstemmelse med det oprindelige Grundtvig/Koldske grundlag.

Vi tror, at din personlige dannelse frem for alt handler om at blive dig selv og dine værdier bevidst. At du kan formulere og fastholde personlige mål – også selvom andre vil noget andet.

Vi tror, at social duelighed handler om, at du kan leve, kommunikere og arbejde frugtbart sammen med mennesker, der er anderledes end dig selv. 

Vi tror, at faglig lærdom i en globaliseret, digitaliseret verden handler om, at ruste dig bedst muligt til at træffe dine egne valg. 

For os er det vigtigt, at du får mulighed for at møde kammerater, der er anderledes end dig selv - og i mødet med andre værdier, holdninger og interesser får noget vigtigt med dig videre i livet.

Netop for at sikre dette kulturmøde, er vort fagudbud et af de bredeste i landet.

Vi har 9 linjefag og masser af valgfag, hvor vi holder en høj kvalitet og har gode faciliteter.

Personale

Skolens historie

Faarevejle Efterskoles rødder går tilbage til 1910. I virkeligheden er skolens historie dog endnu ældre.

Faarevejle Fri- og Efterskole er en af Sjællands gamle friskoler. Skolekredsen blev oprettet den 27. oktober 1903 af forældre, som protesterede mod datidens offentlige skole, der lagde vægt på udenadslære og statens ønske om at diktere opdragelsen af børnene. Ideen til oprettelsen af friskolen udsprang af de folkelige bevægelser, der - inspireret af bl.a. Grundtvig - opstod i Vestsjælland i første halvdel af forrige århundrede.

På det pædagogiske område hentede friskolen stor inspiration fra skolemanden Christen Kold. "Det levende ord", den levende fortælling og sangen var og er, vigtige bestanddele af den grundtvigske friskole - altså ønsket om at give børnene nogle oplevelser, de kan huske resten af livet. Den altafgørende forudsætning for at eleverne lærer noget er, at interessen er til stede - at det kommer børnene ved. De skal oplives før de kan oplyses.

1. november 1910 åbnedes dørene for det første efterskolehold.

Skolens forstander siden 2021 er Christian Bruun

Skolens værdier

Fårevejle Efterskole er en Grundtvig/Koldsk skole for nutiden. I de frie skolers tradition giver vi vores elever personlige, sociale og faglige forudsætninger for at træffe deres egne valg, i det samfundsfællesskab de skal leve i. Vi vil være skolen for livet. Intet mindre.

Vi bilder os ikke ind, at vi har et klart og endeligt svar på hvad dén skole er. Tværtimod har vi det som en fælles ambition og bestræbelse, til stadighed, at undersøge og blive klogere på, hvad nutidens skole for livet indeholder og kræver. 

På Faarevejle Efterskole lever og ånder vi for det liv, som fællesskabet og samhørigheden giver os. Vores fundament er bygget op omkring de værdier, som vi mener giver det bedste grundlag for at kunne skabe dette liv.

Værdigrundlaget, som skolekreds og ansatte har udarbejdet, og som bestyrelsen har vedtaget på bestyrelsesmødet d. 29. marts 2005.

1. Ligeværdighed, respekt og anerkendelse er fundamentale elementer i skolens arbejde.

2. Ansvarlighed, ærlighed, åbenhed og tillid er udgangspunktet for omgangen på skolen.

3. Skolen skal fremme den enkelte elevs viden om og forståelse for egne og andres kulturelle, menneskelige og sociale forudsætninger til støtte for en alsidig udvikling og medmenneskelig hensyn, empati.

4. Oplevelse, fantasi, faglig bredde og fordybelse samt individuelle hensyn til den enkelte elevs særlige forudsætninger og baggrund skal præge skolens arbejde.

5. Undervisningen og samværet på skolen skal i et trygt miljø give den enkelte elev mod på og lyst til at bruge livet til gavn og fornøjelse for sig selv og andre. Samværet bygger på fællesskab, ansvar og frihed.

6. Det er skolens opgave at forberede den enkelte elev på medbestemmelse og medansvar. Demokratisk tankegang, international forståelse og indsigt i menneskets samspil med naturen skal tilgodeses.