Forældreportal

På denne side findes links til praktiske oplysninger så som årsplan, lovstof, indholdsplan, skolebestyrelse mv.
Vælg i menuen til højre.

Skolens Facebookside
Forældrenes Facebookside
Køkkenets Facebookside

Årsplaner

Som det ses på årskalenderen, brydes hovedskemaet af andre aktiviteter end boglig undervisning. Særskemaer for disse perioder kan findes herunder i god tid inden aktiviteten.

Årskalender 2017/18 vers dec
Hovedskema efterår 2017
Ferieplan 2017/18
Hovedskema forår 2018
Skema for introugerne

Forældredage

Forældredage 2017/18 er søndag den 12. november 2017 og 25. februar 2018.

Bedsteforældredag

Bedsteforældredag lørdag den 23. september 2017.
Kl. 13.30 er der kaffe og kage i spisesalen, derefter viser eleverne rundt på skolen.
Kl. 14.30 mødes vi i spisesalen igen. Skolens grand old man, Jørgen Hilden, holder fortælle- og sangtime.
Kl. 15.30 siger vi på gensyn.

Elevbetaling

Information om elevbetaling 2017/18
Beregning af statstilskud
Skolen kan, i helt særlige tilfælde, yde en beskeden, individuel støtte til betalingen.

Skoleåret 2018/19

Elevholdet 2018/19, og deres forældre, mødes på skolen den 14. april og den 9. juni. Invitation kommer...
Vi inviterer jer også til at overvære dette elevholds musical den 15. marts.

SKOLESTART søndag den 12. august 2018

Elevbetaling 2018/19

Årskalender 2018/19 pr nov 2017 Bemærk at kalenderen løbende opdateres.

Skolerejser 2018/19:
Rom søndag den 21. oktober til torsdag den 25. oktober 2018 (bemærk afrejse søndag i efterårsferien)
Sverige (ski) lørdag den 26. januar til lørdag den 2. februar 2019

Sorggruppe

Sorggruppe


Vi oplever hvert skoleår, at flere af vore elever bærer på en stor sorg efter at have mistet et nært familiemedlem eller en anden med en helt særlig betydning.

Det kan være svært for eleven at få det optimale ud af opholdet, når energien er bundet i sorg og utryghed. Nogle af de unge har, inden de kommer til os, været med i sorggrupper eller gennem anden terapi, men må afbryde forløbet eller deltage i mindre omfang ved efterskolestart.

Forstanderinde Lone Ørndrup Tietze, som udover sin lærer- og AKT-uddannelse har erfaring i sorgarbejde, tilbyder derfor sorggruppe på efterskolen. Gruppen starter op i september, når eleverne er faldet til på skolen, og mødes efter behov - typisk en gang hver 14. dag.

Optagelse i sorggruppen sker udelukkende gennem forældrehenvendelse via portalen VIGGO eller på lonet@ffeonline.dk - med en kort beskrivelse af den sorg, som barnet vil bearbejde.

Lone Ørndrup Tietze kan kontaktes på lonet@ffeonline.dk

Elever med særlige behov

Faarevejle efterskole er en almen Grundtvig/Koldsk efterskole.
Vi tilbyder ikke specialundervisning eller særlig pædagogisk støtte. Elever med disse behov henvises normalt til vore gode og dygtige kolleger på specialefterskolerne.

Vi optager dog gerne elever med fysiske handicaps og elever med diagnoser som ADHD, ADD, autisme mv. såfremt vi og forældrene vurderer, at eleven kan være her på lige vilkår med de øvrige elever. Eleven skal deltage i alle skoleårets aktiviteter. Skoleaktiviteter kan dog, i rimeligt omfang, tilpasses elevens særlige forudsætninger.

Vi oplever, at vor digitale undervisning i stor udstrækning imødekommer elever med dysleksi. Dyslektiske elever er velkomne til at medbringe støttende redskaber. Vi kan dog ikke tilbyde egentlig ordblindeundervisning.

Til elever der har oplevet tab af pårørende, tilbyder vi sorggruppe. Deltagelse i denne gruppe sker kun, hvis eleven selv ønsker det.

Det betyder samlet set,
• at elever med særlige behov, sammen med forældrene, kaldes til en afdækkende samtale inden optagelse.
• at elever med særlige behov er her på lige vilkår med andre. Dog med et rimelig, forud aftalt, hensyn.
• at der ikke tilbydes særlige pædagogiske støtteordninger.
• at eleven, som alle andre, har en kontaktlærer.
• at elever med et fysisk handicap indlogeres på lige vilkår med andre, dog i elevhuse som er handicapvenlige.
• at elever med opmærksomhedsforstyrrelser o. lign. indlogeres på 2-personers værelse.
• at ordineret medicinering skal overholdes.
• at eleven i dagligdagen selv kan tage ansvar for at få udleveret sin medicin.
• at der ikke tilbydes special- eller ekstraundervisning.
• at eleven kan benytte lektie café om aftenen på alle almindelige skoledage.
• at eleven kan tilbydes særlige eksamensvilkår.
• At eleven skal være positiv og aktiv året igennem i alle aktiviteter.

Sikkerhed

Visse skoleaktiviteter kan potentielt være forbundet med risiko. Her på skolen, har sikkerheden for elever og medarbejdere høj prioritet. Vi har derfor udarbejdet et sæt sikkerhedsinstrukser, således at der aldrig er tvivl om hvordan reglerne er. Instrukserne er medarbejdernes arbejdsredskab, forældrenes garanti for skolens ansvarlighed, samt retningslinjer for eleverne. Instrukserne er vedtaget af skolens bestyrelse. Som elev på Faarevejle Efterskole bliver man instrueret i de sikkerhedsregler der gælder for forskellige aktiviteter. Mindst en gang om året deltager eleverne i en brandøvelse. I sikkerhedsinstruksen indgår regler i tilfælde af såkaldt “voldelig indtrængen”, bedre kendt som “skoleskyderi”.
Se sikkerhedsfolderen
Sikkerhedsinstruks sejlads

Skolen i tal

Faarevejle Efterskole optager 138 elever, i en 9. klasse og fem 10.klasser.
Eleverne bor i 11 selvstændige elevhuse med en ligelig fordeling af drenge og piger.

I 2017 fortsatte vore eleverne til denne ungdomsuddannelse:
Gymnasial uddannelse 77%,
Erhvervsuddannelse 15%,
10.klasse 8%

93% af eleverne kom ind på den uddannelsesinstitution de havde som 1. prioritet.

Karaktererne Du kan selv skifte mellem 9. og 10. klasse på den side der åbens ved klik på linket.
Undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde gennemsnitskarakterer for hver enkelt skole i Danmark.

Karaktergennemsnit folkeskolens 9. klasse prøve 2016/17
Dansk læsning 7,3
Dansk retskrivning 8,7
Dansk skriftlig fremstilling 7,6
Dansk mundtlig 7,8
Engelsk mundtlig 8,0
Engelsk skriftlig 7,4
Matematik uden hjælpemidler 8,3
Matematik med hjælpemidler 6,2
Naturfag 8,2
Geografi 6,5
Tysk skriftlig 6,8
Fransk skriftlig 4,3
Samfundsfag 7,0
Projektopgave 8,2