Forældreportal

På denne side findes links til praktiske oplysninger så som årsplan, lovstof, indholdsplan, skolebestyrelse mv.
Vælg i menuen til højre.

Skolens Facebookside
Forældrenes Facebookside
Køkkenets Facebookside

Årsplaner

Som det ses på årskalenderen, brydes hovedskemaet af andre aktiviteter end boglig undervisning. Særskemaer for disse perioder kan findes herunder i god tid inden aktiviteten.
Hovedskema efterår 2018
Årskalender vers.september 2018 Bemærk at kalenderen løbende ændres/opdateres.

Skolerejser 2018/19:

Rom, søndag den 21. oktober til torsdag den 25. oktober 2018 (bemærk afrejse søndag i efterårsferien)

Sverige (ski) eller alternativ rejse, lørdag den 26. januar til lørdag den 2. februar 2019

Ferier 2018/19
Første fridag til første mødedag
Efterårsferie 13. oktober til 21. oktober
Juleferie 21. december til 6. januar
Vinterferie 9. februar til 17. februar
Påskeferie 18. april til 22. april
Bededag 17. maj
Kr. himmelfart 30. maj
Pinseferie 8. juni til 10. juni
Sommerferie 30. juni

Forældredage

Forældredage 2018/19 er søndag den 11. november 2018 og 24. februar 2019.

Bedsteforældredag

Bedsteforældredag lørdag den 29. september 2018.
Kl. 13.30 er der kaffe og kage i spisesalen, derefter viser eleverne rundt på skolen.
Kl. 14.30 mødes vi i spisesalen igen. Skolens grand old man, Jørgen Hilden, holder fortælle- og sangtime.
Kl. 15.30 siger vi på gensyn.

Elevbetaling

Information om elevbetaling 2018/19
Beregning af statstilskud
Skolen kan, i helt særlige tilfælde, yde en beskeden, individuel støtte til betalingen.

Skoleåret 2019/20

Elevholdet 2019/20, og deres forældre, mødes på skolen den 6. april og den 15. juni. Invitation kommer...
Vi inviterer jer også til at overvære dette elevholds musical den 13. marts.

Skolestart søndag den 11. august 2019

Skolerejser 2019/20:

Kulturfagsrejse til Rom i efteråret 2019.

Sverige (ski) eller alternativ rejse i januar 2020.

Sorggruppe

Sorggruppe


Vi oplever hvert skoleår, at flere af vore elever bærer på en stor sorg efter at have mistet et nært familiemedlem eller en anden med en helt særlig betydning.

Det kan være svært for eleven at få det optimale ud af opholdet, når energien er bundet i sorg og utryghed. Nogle af de unge har, inden de kommer til os, været med i sorggrupper eller gennem anden terapi, men må afbryde forløbet eller deltage i mindre omfang ved efterskolestart.

Forstanderinde Lone Ørndrup Tietze, som udover sin lærer- og AKT-uddannelse har erfaring i sorgarbejde, tilbyder derfor sorggruppe på efterskolen. Gruppen starter op i september, når eleverne er faldet til på skolen, og mødes efter behov - typisk en gang hver 14. dag.

Optagelse i sorggruppen sker udelukkende gennem forældrehenvendelse via portalen VIGGO eller på lonet@ffeonline.dk - med en kort beskrivelse af den sorg, som barnet vil bearbejde.

Lone Ørndrup Tietze kan kontaktes på lonet@ffeonline.dk

Elever med særlige behov

Inklusion af elever med særlige forudsætninger

Faarevejle efterskole er en almen Grundtvig/Koldsk efterskole. Vi tilbyder ikke specialundervisning, men kan i visse tilfælde yde særlig pædagogisk støtte. Elever med behov for støtte af større omfang, henvises normalt til vore dygtige kolleger på specialefterskolerne.
Vi optager gerne elever med fysiske handicaps og elever med diagnoser som ADHD, ADD, autisme, ordblindhed mv. såfremt vi og forældrene vurderer, at eleven kan fungere på lige vilkår med andre, dog med et rimelig, forud aftalt, hensyn. Eleven skal deltage i alle skoleårets aktiviteter. Skoleaktiviteter kan dog, i begrænset omfang, tilpasses elevens særlige forudsætninger.
Ordineret medicinering skal overholdes. Eleven skal selv kunne tage ansvar for, efter aftale, at få medicinen udleveret.

Ordblindhed
Vi oplever, at vor digitale undervisning i stor udstrækning imødekommer elever med dysleksi. Vi optager gerne ordblinde elever og kan i den forbindelse tilbyde undervisning i anvendelse af it-rygsæk og særprogrammer på iPad, særlige vilkår til tests og eksamener, særlig hjælp i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse etc. Vi kan altså tilbyde støtte, men ikke egentlig ordblindeundervisning.

ADHD, ADD, Autisme
Som udgangspunkt forventer vi, at alle elever kan deltage i alle skolens aktiviteter. Vi kan tilbyde mentorordning hvor eleverne kan forberedes på kommende aktiviteter og evaluere forudgående periodes aktiviteter. Vi kan tilbyde støttende samtaler, særlige vilkår til tests og eksamener, særlig hjælp i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse og udvidet forældresamarbejde. Ordineret medicinering skal overholdes.

Fysiske handicaps
Skolens bygninger er alle i ét plan. Der er, eller kan etableres, adgang for kørestole til alle bygninger. Skoleaktiviteter kan, i rimeligt omfang, tilpasses elevens særlige forudsætninger. Elever med et fysisk handicap indlogeres på lige vilkår med andre, dog i elevhuse som er handicapvenlige.

Sorggruppe
Til elever der har oplevet tab af pårørende, tilbyder vi sorggruppe. Deltagelse i denne gruppe sker kun, hvis eleven selv ønsker det.


Sikkerhed

Visse skoleaktiviteter kan potentielt være forbundet med risiko. Her på skolen, har sikkerheden for elever og medarbejdere høj prioritet. Vi har derfor udarbejdet et sæt sikkerhedsinstrukser, således at der aldrig er tvivl om hvordan reglerne er. Instrukserne er medarbejdernes arbejdsredskab, forældrenes garanti for skolens ansvarlighed, samt retningslinjer for eleverne. Instrukserne er vedtaget af skolens bestyrelse. Som elev på Faarevejle Efterskole bliver man instrueret i de sikkerhedsregler der gælder for forskellige aktiviteter. Mindst en gang om året deltager eleverne i en brandøvelse. I sikkerhedsinstruksen indgår regler i tilfælde af såkaldt “voldelig indtrængen”, bedre kendt som “skoleskyderi”.
Se sikkerhedsfolderen
Sikkerhedsinstruks sejlads

Skolen i tal

Faarevejle Efterskole optager 148 elever, i to 9. klasser og fire 10.klasser.
Eleverne bor i 12 selvstændige elevhuse med en tilstræbt ligelig fordeling af drenge og piger.

I 2017 fortsatte vore eleverne til denne ungdomsuddannelse:
Gymnasial uddannelse 77%,
Erhvervsuddannelse 15%,
10.klasse 8%

93% af eleverne kom ind på den uddannelsesinstitution de havde som 1. prioritet.

Karaktererne Du kan selv skifte mellem 9. og 10. klasse på den side der åbens ved klik på linket.
Undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde gennemsnitskarakterer for hver enkelt skole i Danmark.

Karaktergennemsnit folkeskolens 9. klasse prøve 2016/17
Dansk læsning 7,3
Dansk retskrivning 8,7
Dansk skriftlig fremstilling 7,6
Dansk mundtlig 7,8
Engelsk mundtlig 8,0
Engelsk skriftlig 7,4
Matematik uden hjælpemidler 8,3
Matematik med hjælpemidler 6,2
Naturfag 8,2
Geografi 6,5
Tysk skriftlig 6,8
Fransk skriftlig 4,3
Samfundsfag 7,0
Projektopgave 8,2