Forældreportal

På denne side findes links til praktiske oplysninger så som årsplan, lovstof, indholdsplan, skolebestyrelse mv.
Vælg i menuen til højre.

Skolens Facebookside
Køkkenets Facebookside

Skoleåret 19/20

Årskalender 19/20 version september19 (opdateres løbende)

Skolerejser 2019/20:

Teambuildingrejse til Toscana 8. - 13. september 2019.

Sverige (ski) eller Malaga(kultur og natur) 19.- januar 2020.

Ferieplan:
Første fridag til første mødedag
Efterårsferie 12. oktober til 20. oktober
Juleferie 21. december til 5. januar
Vinterferie 8. februar til 16. februar
Påskeferie 9. april til 13. april
Bededag 8. maj
Kr. himmelfart 21. maj
Pinseferie 30. maj til 1. juni
Sommerferie 28. juni

Bedsteforældredag

Bedsteforældredag lørdag den 28. september 2019.
Kl. 13.30 er der kaffe og kage i spisesalen, derefter viser eleverne rundt på skolen.
Kl. 14.30 mødes vi i spisesalen igen. Skolens grand old man, Jørgen Hilden, holder fortælle- og sangtime.
Kl. 15.30 siger vi på gensyn.

Elevbetaling

Information om elevbetaling 2019/20
Information om elevbetaling 2020/21
Beregning af statstilskud
Skolen kan, i helt særlige tilfælde, yde en beskeden, individuel støtte til betalingen.

Forældredage

Forældredage 2019/20 er søndag den 10. november 2019 og 23. februar 2020.
1.- 2. maj holder vi søskendeweekend for mindre søskende.

Elever med særlige behov

Inklusion af elever med særlige forudsætninger

Faarevejle efterskole er en almen Grundtvig/Koldsk efterskole. Vi tilbyder ikke specialundervisning, men kan i visse tilfælde yde særlig pædagogisk støtte. Elever med behov for støtte af større omfang, henvises normalt til vore dygtige kolleger på specialefterskolerne.
Vi optager gerne elever med fysiske handicaps og elever med diagnoser som ADHD, ADD, autisme, ordblindhed mv. såfremt vi og forældrene vurderer, at eleven kan fungere på lige vilkår med andre, dog med et rimelig, forud aftalt, hensyn. Eleven skal deltage i alle skoleårets aktiviteter. Skoleaktiviteter kan dog, i begrænset omfang, tilpasses elevens særlige forudsætninger.
Ordineret medicinering skal overholdes. Eleven skal selv kunne tage ansvar for, efter aftale, at få medicinen udleveret.

Ordblindhed
Vi oplever, at vor digitale undervisning i stor udstrækning imødekommer elever med dysleksi. Vi optager gerne ordblinde elever og kan i den forbindelse tilbyde undervisning i anvendelse af it-rygsæk, særlige vilkår til tests og eksamener, særlig hjælp i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse etc. Vi kan altså tilbyde støtte, men ikke egentlig ordblindeundervisning.

ADHD, ADD, Autisme
Som udgangspunkt forventer vi, at alle elever kan deltage i alle skolens aktiviteter. Vi kan, mod betaling, tilbyde mentorordning hvor eleverne kan forberedes på kommende aktiviteter og evaluere forudgående periodes aktiviteter. Vi kan tilbyde støttende samtaler, særlige vilkår til tests og eksamener, særlig hjælp i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse og udvidet forældresamarbejde. Ordineret medicinering skal overholdes.

Fysiske handicaps
Skolens bygninger er alle i ét plan. Der er, eller kan etableres, adgang for kørestole til alle bygninger. Skoleaktiviteter kan, i rimeligt omfang, tilpasses elevens særlige forudsætninger. Elever med et fysisk handicap indlogeres på lige vilkår med andre, dog i elevhuse som er handicapvenlige.


Sikkerhed

Visse skoleaktiviteter kan potentielt være forbundet med risiko. Her på skolen, har sikkerheden for elever og medarbejdere høj prioritet. Vi har derfor udarbejdet et sæt sikkerhedsinstrukser, således at der aldrig er tvivl om hvordan reglerne er. Instrukserne er medarbejdernes arbejdsredskab, forældrenes garanti for skolens ansvarlighed, samt retningslinjer for eleverne. Instrukserne er vedtaget af skolens bestyrelse. Som elev på Faarevejle Efterskole bliver man instrueret i de sikkerhedsregler der gælder for forskellige aktiviteter. Mindst en gang om året deltager eleverne i en brandøvelse. I sikkerhedsinstruksen indgår regler i tilfælde af såkaldt “voldelig indtrængen”, bedre kendt som “skoleskyderi”.
Sikkerhedsfolder
Sikkerhedsinstruks sejlads

Ministerielt

Årsplan 2018/19
Kalender 2018/19
Indholdsplan 2019/20
Hovedskema efterår 2018
Hovedskema forår 2019
Skolens vedtægter
Evaluering i forhold til skolens værdigrundlag
Evaluering af undervisningen
Antimobningsstrategi
Undervisningsmiljøvurdering

I 2018 fortsatte vore eleverne til denne ungdomsuddannelse:
Gymnasial uddannelse 78%,
Erhvervsuddannelse 15%,
10.klasse 7%

93% af eleverne kom ind på den uddannelsesinstitution de havde som 1. prioritet.

Karaktererne

Undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde gennemsnitskarakterer for hver enkelt skole i Danmark.

Skolebestyrelsens sammensætning
Referat generalforsamling 2018

Liste over vores samarbejdspartnere med databehandleraftale.
Skolens oplysningspligt
Persondatapolitik