Vores værdier

På Faarevejle Efterskole lever og ånder vi for det liv, som fællesskabet og samhørigheden giver os. Vores fundament er bygget op omkring de værdier, som vi mener giver det bedste grundlag for at kunne skabe dette liv:


Værdigrundlag

Værdigrundlaget, som skolekreds og ansatte har udarbejdet, og som bestyrelsen har vedtaget på bestyrelsesmødet d. 29. marts 2005.

1. Ligeværdighed, respekt og anerkendelse er fundamentale elementer i skolens arbejde.

2. Ansvarlighed, ærlighed, åbenhed og tillid er udgangspunktet for omgangen på skolen.

3. Skolen skal fremme den enkelte elevs viden om og forståelse for egne og andres kulturelle, menneskelige og sociale forudsætninger til støtte for en alsidig udvikling og medmenneskelig hensyn, empati.

4. Oplevelse, fantasi, faglig bredde og fordybelse samt individuelle hensyn til den enkelte elevs særlige forudsætninger og baggrund skal præge skolens arbejde.

5. Undervisningen og samværet på skolen skal i et trygt miljø give den enkelte elev mod på og lyst til at bruge livet til gavn og fornøjelse for sig selv og andre. Samværet bygger på fællesskab, ansvar og frihed.

6. Det er skolens opgave at forberede den enkelte elev på medbestemmelse og medansvar. Demokratisk tankegang, international forståelse og indsigt i menneskets samspil med naturen skal tilgodeses.