Flyt dig...


Et år på Faarevejle efterskole handler om at flytte sig - fagligt og menneskeligt.
At udfordre fysiske og mentale grænser - og det er bestemt ikke kedeligt.

Bliv dig...


Det største et menneske kan blive, er sig selv!

Personlig- Faglig- Social og Digital udvikling.
 

Skolevejledning

Vejledningens formål

  • at sikre, at eleverne træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger, eleven har.
  • at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasseNyttige links i forbindelse med uddannelse 2018/19

Internettet bugner med sider, der informerer om diverse uddannelser m.v., og de kan være vanskelige at hitte rede i. Vi vil gerne anbefale disse sider, som giver svar på og hjælp til langt det meste:

www.ug.dk

”Studievælgeren” er for dem, som er uafklarede omkring uddannelsen

”Fagvælgeren” er for dem, som er afklarede om uddannelsen, men uafklarede omkring retningen.

www.uddannelsesparathed.net
Test dig selv om tolerance, fælles ansvar, samarbejde, kommunikation etc.

www.evejledning.dk
Chat, ring, sms eller mail dine spørgsmål til en (ekstern) vejleder.

Årskalender med vejlednings-aktiviteter 2017/2018:
Ved skoleårets start giver alle elever udtryk for deres foreløbige uddannelsesønske – altså deres umiddelbare plan for hvad der skal ske, når efterskoleåret er forbi. Disse planer kan naturligvis ændre sig hen over året – ikke mindst på baggrund af de vejledningsaktiviteter, de gennem året vil blive præsenteret for og deltage i.

August
Introduktion til skolevejledningen, herunder uddannelsesparathed og www.optagelse.dk.
Første elev/vejleder-samtale om fremtids- og uddannelsesplaner; individuelle samtaler og åbent vejlederkontor.

September
Åbent vejlederkontor: Alle elever tilbydes individuelle samtaler. Skolens vejledere deltager i Efterskoleforeningens vejlederkonference i Vingsted ved Vejle.

Oktober
Foreløbig uddannelsesparathedsvurdering ud fra faglig, social og personlig udvikling.

November
Trivselssamtale med huslærerne
Første forældresamtale, herunder status på uddannelsesplaner og -muligheder, jf. uddannelsesplanen
1. standpunktskarakterer
Fra d. 27. november til d. 4. december har vi planlagt BroSO som er en kombination af Brobygningsforløb for 10. klasse og Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO*) for 10. klasse.

December
Eksamen 9. klasse og 10+ naturfag

Januar
Information til forældre og elever om optagelsesprocedure til ungdomsuddannelserne. Statussamtaler med huslærerne/vejlederne.
HUSK: Åbent hus og orienteringsmøder på uddannelsesstederne hjemme i løbet af januar/februar.
Karriereaften på efterskolen

Februar
2. standpunktskarakterer
Anden forældresamtale + evt. individuelle samtaler med vejlederne. Forældre underskriver evt. uddannelsesplan.


Marts
Ansøgningsskema/uddannelsesplan afleveres senest d. 1. marts (forældrene sender den til de respektive uddannelsessteder via www.optagelse.dk).


Maj/juni
Hjemmet modtager besked om optagelse på det ønskede uddannelsessted.
Eksamen 10. klasse alle fag. 9. klasse sprog- og kulturfag.
Årskarakterer


Skolen tilbyder ikke erhvervspraktik - bortset fra militærpraktik, hvor vi normalt får tildelt 4-6 pladser, som tildeles interesserede elever.
9. klasses elever kan ikke fritages til praktik.

I 2018 fortsatte eleverne her:
Gymnasial uddannelse 77%,
Erhvervsuddannelse 15%,
10.klasse (eller andet): 8%

93% af eleverne kom ind på den uddannelsesinstitution de havde som 1. prioritet.

Skolens vejledere er:

Peter Engel
vejleder@ffeonline.dk eller via Forældreintra.
Tlf.: 2182 2000.

Lone Ørndrup Tietze
lonet@ffeonline.dk eller via Forældreintra.
Tlf.: 2184 5060

Link til statweb.uni-c.dk overgang til ungdomsuddannelser