Danmarks første
iPad- efterskole

Personlig
Faglig
Social
Digital
Udvikling

 

iPads i undervisningen

Alle elever får i begyndelsen af skoleåret udleveret en personlig iPad.
Eleverne lærer at bruge iPad som arbejdsredskab til indlæring og formidling.

Vi valgte i 2011, at tilføje vores undervisning en digital dimension. Den verden der venter efter endt efterskole, stiller krav om et stort kendskab til digitale medier. Det møde vil vi gerne sikre os, at vore elever er klar til.

Der er ikke tale om, at undervisningen udelukkende er digitaliseret. Vi bruger stadig de undervisningsmetoder vi finder gode og rigtige, men den digitale dimension fylder meget.

Der er projektorer og Appel TV i alle lokaler og trådløst netværk på hele skole.

Lærerne modtager løbende undervisning i iPad´en som undervisningsredskab, og vi har efterhånden erhvervet os den viden, der er nødvendig for at undervise eleverne i at håndtere tablet´en og for at anvende iPad´en aktivt i undervisningen. Uddannelsen af skolens lærere bliver primært varetaget af vores afdelingsleder, Christian Bruun, der er en af de få certificerede APD-facilitatorer (Apple Professional Development) i Danmark. Han er ligeledes rundt på andre skoler i landet, for at uddanne andre lærerkollegier i brug af iPads i undervisningen.