Nyt projekt for 9. klasse

Faarevejle Efterskole deltager, sammen med 11 andre efterskoler, i et landsdækkende projekt som sigter på at optimere efterskoletilbuddet til 9. klasse elever.

De seneste år er presset på eleverne i 9. klasse øget, med højere faglige krav og flere fag til prøveudtræk. Det har betydet, at oplevelsen af efterskolelivet har udviklet sig meget forskelligt for 9.- og 10. Klasse eleverne.

Vi arbejder på at optimere det faglige udbytte samtidig med, at 9. klasse eleverne kan få samme ”efterskoleoplevelse” som 10. klasserne.

Her er vort fantastiske nye 9. klasse projekt

Vi har indført semesteropdelt undervisning således, at eleverne i efterårssemesteret primært beskæftiger sig med naturfagene matematik, geografi, biologi, fysik/kemi og idræt.
Der føres til prøve i disse fag til prøveterminen december/januar.

Omvendt er forårssemesteret primært koncentreret om sprog- og kulturfag. Disse fag afsluttes til prøveterminen maj/juni med prøver i dansk, engelsk, tysk(fransk) og samfundsfag.

Der vil naturligvis være undervisning til vedligeholdelse af de fag der ikke indgår i semesterets hovedfokus.

Med dette tiltag ser vi nogle store fordele.

• Mindre stress.
• Der fokuseres på færre fag ad gangen.
• En mere koncentreret undervisning i de enkelte fag.
• Eleverne oplever, at have mere overskud til andre efterskoleaktiviteter.
• Prøvebelastningen vil blive fordelt på to perioder.
• Mulighederne for tværfaglig undervisning forbedres.
• Eleverne har et tættere forhold til deres faglærere.

Undervisningen i 9. klasse vil blive varetaget af et mindre lærerteam der primært fokuserer på netop denne opgave.

Artikel Efterskolen
Artikel Berlingske
Artikel Politiken
Plakat