To måder at gå i 10. på

På Faarevejle Efterskole kan du vælge imellem to forskellige 10. klasse tilbud;
• 10. almen med afgangsprøve
• 10+ prøvefri

10+ er for den nysgerrige, modne og engagerede elev, der gerne vil undervises på en anden måde. Året består af 6 - 8 tværfaglige projekter som enten løses individuelt eller i grupper. Der kan tilvælges Fysik/kemi og Tysk. Undervisningen gennemføres som et prøvefrit forløb, dog med optagelsesprøve til ungdomsuddannelsen, hvis eleven ikke efter 9. klasse opfyldte optagelseskravene.

10. almen er for den engagerede elev, der foretrækker almindelig fagopdelt undervisning. Du vælger imellem en kultur- eller naturfaglig retning. Der kan tilvælges Fysik/kemi og Tysk. Undervisningen fører til 10. klasse afgangsprøve.

Hvorfor har vi en prøvefri 10+?

• Fordi vi gerne vil tilbyde mere end den almindelige 10. klasse.
• Fordi vi ønsker at give et prøvefrit tilbud, hvor du arbejder for din egen udviklings skyld og ikke for at få en bestemt karakter.
• Fordi fokus i lige så høj grad skal være på processen og det du lærer på vej mod målet, som på et slutresultat.
• Fordi vi er en fri skole, som har muligheden for at tilbyde dig et alternativ. Det vil vi gerne udnytte og udforske ved at være i konstant proces omkring, hvordan vi laver den bedste 10. klasse.

Kan du komme ind på gymnasiet eller HF med en 10+ prøvefri?

Alle elever, der søger en gymnasial uddannelse inden 1. marts, får reserveret en plads - hvis de er erklæret uddannelsesparate. Senest d. 1. maj får du besked om, hvilken uddannelsesinstitution, du har fået en reservation på. Det gælder også elever fra prøvefri forløb. Unge, der har gået i prøvefri 10. klasse, skal ikke længere til optagelsesprøve og -samtale. De kan fremover optages på baggrund af deres resultater fra folkeskolens prøver i 9. klasse

Hvis du skal på HF

Hvis du, efter et prøvefrit forløb i 10. årgang, søger et 2-årigt HF-forløb skal du ikke til optagelsesprøve - men til en standardiseret vurdering ved den uddannelsesinstitution, hvor du har fået reserveret en plads. Vi medgiver dig dokumentation for gennemført 10. klasse forløb.

Hvad er en optagelsesprøve?

Optagelsesprøven består af opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi og afholdes over 4 timer.
Besvarelserne bedømmes med ”bestået” eller ”ikke bestået”. Prøven tager udgangspunkt i kravene til Folkeskolens 9. klasse afgangseksamen.

Hvordan forbereder skolen dig til optagelsesprøven?

Gennem hele året bliver undervisningen i 10+ Prøvefri gennemført med alle de relevante fag til optagelsesprøven. Enten i tværfaglige forløb eller i lektioner med undervisning i de enkelte fag.
Ministeriet udgiver vejledende opgavesæt. Disse øver vi sammen, så du er bedst muligt forberedt til den endelige optagelsesprøve.

Hvordan kommer du ind på en erhvervsuddannelse fra 10+ prøvefri?

Du skal allerede have bestået folkeskolens afgangseksamen. For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal du have aflagt syv obligatoriske prøver i 9. klasse, med en gennemsnitskarakter på mindst 2,0. Du skal være erklæret uddannelsesparat.
Eller…
Du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.

Læs mere…

Her kan du læse om de nye optagelseskrav til de gymnasiet og HF:
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse

Her kan du læse om optagelseskravene til erhvervsuddannelserne:
https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/adgang-og-optagelse/adgangskrav
https://eucnvs.dk/optagelsesproever/

Efterskoleforeningen har trukket de væsentligste punkter frem her: https://www.efterskoleforeningen.dk/da/Paedagogiske-temaer/Vejledning/Vejledningsnyhedsbrev/2019/Januar/Ad,-d-,-nyt