Undervisningen

Faarevejle Efterskole er en ungdomsuddannelses-forberedende skole med et af landets bredeste udbud af valg- og linjefag.

Vore tilbud strækker sig fra spansk til volley, fra film til fodbold og fra billedkunst til badminton. I alt har vi, udover den boglige undervisning, 9 linjefag og masser af valgfag og kurser.

Det er en bevidst strategi fra vores side at udbyde meget bredt. På den måde sikrer vi, at få mange forskellige typer elever med forskellige interesser og forskellige holdninger. Vi synes, det er vigtigt for unge mennesker at møde andre, der er helt forskellige fra én selv. Sådan lærer man noget om rummelighed.

Det kræver ikke særlige forudsætninger at blive optaget, men man må gerne have det. Vi tilbyder ikke specialundervisning.

Skolen og undervisningen tager afsæt i den Grundviske grundtanke; at danne og uddanne eleverne til den verden der aktuelt eksisterer. Derfor er vort motto “Skolen for livet – i nutiden”

Det betyder, at vor vifte af undervisningsmetoder er bred. Alle elever får iPads, så vi kan sikre, at de er forberedt på den digitale virkelighed, der venter dem. Gode gamle dyder som samarbejde, skriftlighed, meningsudveksling, fortælling, hårdt arbejde, fantasi og innovation mv. er naturligvis også en fast del af vor hverdag.

Undervisningen fører frem til folkeskolens 10. klasse prøve.

Vi har tre 10. klasse tilbud; 10+ som er en klasse med projektorienteret tværfaglig undervisning og 10. almen som er en traditionel 10. klasse. 10+ kan også vælges som prøvefri.