Studerende i praktik

Efterskolen er specielt velegnet, hvis studerende har faglige interesser inden for idræt, teater og musik.

Krav vedr. medvirken i tilsyn. Skolen har altid 2 lærere på tilsyn sammen med praktikanterne.

Skema aftales så tæt på et virkeligt fuldtidsskema som muligt.
Det er vigtigt, at praktikanten deltager i arrangementer, lærermøder med videre, samt i det med kostskoleformens forbundne arbejde. Det er en god idé i fritiden at overvære kollegers undervisning, fællestimer m.v.
Formøde og evaluering efter opholdet er en selvfølge.

Praktiske forhold:
Ingen overnatning.
Der spises på skolen sammen med eleverne.

Procedure ved optagelse af praktikanter:
Henvendelse til praktikvejleder/forstanderinde Lone Ørndrup Tietze mail: lonet@ffeonline.dk.
Materialer om skolen udleveres til praktikanterne inden start.
Max. 4 praktikanter (2+2).
Uddannelsesplan Faarevejle Efterskole