Ledelse

Frank Ørndrup Elzer


Forstander for Fri- og Efterskolen20 97 27 95

Lone Ørndrup Tietze


Forstanderinde for Fri- og Efterskolen

lonet@ffeonline.dk

21 84 50 60

Christian Bruun


Afdelingsleder i efterskolen

Mail til Christian

51 90 60 00

Lærere

Carsten Birkedal


Lærer/kontaktlærer i Ahornen

Mail til Carsten

David Garcia-Hurtado


Lærer/kontaktlærer i Asken

Mail til David

Heidi Koch


Lærer/kontaktlærer i Egen

Mail til Heidi

Jesper Gerlach


Lærer/kontaktlærer i Birken

Mail til Jesper

Jesper Larsen


Lærer/kontaktlærer i Tjørnen

Mail til Jesper

Johannes Hübertz


Lærer/kontaktlærer i Linden

Mail til Johannes

Jonas Kjær Ursem


Lærer/kontaktlærer i Rønnen

Mail til Jonas

Jørgen Hilden


Pensionist/fortæller/efterskolemand

Niels Eskjær


Lærer/kontaktlærer i Lærken

Mail til Niels

Peter Engel


Lærer/vejleder/kontaktlærer i Bøgen

Mail til peter

21 82 20 00

René Sørensen


Lærer

Mail til René

Sidsel Johnsen


Lærer/kontaktlærer i Hylden

Tina Lucassen


Skolepædagog/kontaktlærer i Syrenen

Teknisk- og administrativt personale

Jane Troest


Skolesekretær

Mail til Jane

Louise Jacobsen


Kontorassistent

Mail til Louise

Maiken Konge


Køkkenleder

Mail til Maiken

Lasse Frank Hansen


Køkkenassistent

Peter Maarup


Ledende pedel/kontaktlærer i Hylden

Mail til Peter

24 60 15 09

Arne Lysbjerg Andersen


Pedel

Rolf Hansen

IT-medarbejder

Conni Pedersen


Rengøringsassistent

Niels-Peter Munch


Pedelmedhjælper