Ledelse

Frank Ørndrup Elzer


Forstander for Fri- og Efterskolen20 97 27 95

Lone Ørndrup Tietze


Forstanderinde for Fri- og Efterskolen

lonet@ffeonline.dk

21 84 50 60

Christian Bruun


Afdelingsleder i efterskolen

Mail til Christian

51 90 60 00

Lærere

Astrid Møllenbach Rasmussen


Lærer/husmor i Hylden

Mail til Astrid

Carsten Birkedal


Lærer/husfar i Ahornen

Mail til Carsten

David Garcia-Hurtado


Lærer/husfar i Asken

Mail til David

Heidi Koch


Lærer/husmor i Lærken

Mail til Heidi

Jesper Gerlach


Lærer/husfar i Birken

Mail til Jesper

Jesper Larsen


Lærer/husfar i Tjørnen

Mail til Jesper

Johannes Hübertz


Lærer/husfar i Linden

Mail til Johannes

Jonas Kjær Ursem


Lærer/husfar i Rønnen

Mail til Jonas

Jørgen Hilden


Pensionist/fortæller/efterskolemand

Niels Eskjær


Lærer/husfar i Rønnen

Mail til Niels

Peter Engel


Lærer/vejleder/husfar i Bøgen

Mail til peter

21 82 20 00

René Sørensen


Lærer/husfar i Egen

Mail til René

Susanne Østergaard


Lærer/husmor i Pilen

Mail til Susanne

Teknisk- og administrativt personale

Pia Tholander


Kontorchef

Mail til Pia

2288 5758

Jane Troest


Skolesekretær

Mail til Jane

Louise Jacobsen


Kontorassistent

Mail til Louise

Caroline Bohn


Kommunikationsmedarbejder

Mail til Caroline


Maiken Konge


Køkkenleder

Mail til Maiken

Lasse Frank Hansen


Køkkenassistent

Tina Lucassen


Køkkenassistent

Peter Maarup


Ledende pedel

Mail til Peter

24 60 15 09

Arne Lysbjerg Andersen


Pedel

Conni Pedersen


Rengøringsassistent

Niels-Peter Munch


Pedelmedhjælper