Optagelse

Vi har en ledig drengeplads og en ledig pigeplads til dette skoleår.

Tilmelding til skoleåret 2020/21 Ingen pladser på eSport-linjen
Tilmelding til skoleåret 2021/22 Ingen pladser på eSport-linjen
Tilmelding til skoleåret 2022/23

Alle unge, der ønsker et efterskoleophold, kan blive optaget, med mindre særlige personlige forhold gør sig gældende.

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi, hvis vi har ledig plads, en skolekontrakt samt en opkrævning med et tilmeldingsgebyr på kr. 2.000.
Når vi har modtaget skolekontrakt og tilmeldingsgebyr, er du optaget.

Det er muligt at beregne den nøjagtige pris her.
Betalingen dækker alle efterskoleudgifter: kost, logi og undervisning, iPad, undervisningsmaterialer, rejser, ture, skoletøj mv.

Skolen kan, i særlige tilfælde, yde en beskeden individuel støtte til betalingen.

Besøg skolen

Kom og mærk den særlige stemning på Faarevejle Efterskole!
På besøgsdagene kan du høre forstanderen, en lærer og et par elever fortælle om dagen og året.
Efter fortællingen bliver du vist rundt på skolen af nogle af vore fantastiske elever.
Efter rundvisningen er der mulighed for en kop kaffe og en snak i spisesalen.

Tilmeld dig herunder eller ring til kontoret på telefon 5965 3265.
Vi glæder os til at se dig!

Besøgsdage

Besøgsaften onsdag den 13. november 2019 kl. 19 Tilmelding

Efterskolernes aften onsdag den 8. januar 2020 kl. 18
Tilmelding ikke nødvendig

Optagelsesprocedure

1. Tilmeldingsblanketten, øverst på denne side, sendes til skolen.

2. Sammen med opkrævning på optagelsesgebyret sender vi skolekontrakt inkl. samtykkeerklæring og yderligere spørgsmål vedr. eleven.

3. Hvis vi, på baggrund af oplysninger i skolekontrakten, har behov for yderligere informationer, indkaldes familien til møde eller vi rekvirerer oplysninger fra familien eller tidligere skole.

4. Hvis vi på baggrund af oplysningerne vurderer, at vi ikke kan optage eleven, tilbagebetales optagelsesgebyret.

5. Elev og forældre skal besøge skolen på en besøgsdag.